skrivekurs: ALLE KAN SKRIVE! | R a s m a H a i d r i | Rasma Haidri

skrivekurs: ALLE KAN SKRIVE! 

2. mars 2019      kl. 10-13      Bodin videregående skole, Bodø       kr. 500

ET SKRIVEKURS i å komme i gang med autentiske tekster

ALLE KAN SKRIVE er for deg som... 

·       vil forfriske og utvide ditt kreativt uttrykk gjennom skriving

·       synes det er vanskelig å komme i gang med å skrive

·       vil skrive men føler at du mangler talent

ALLE KAN SKRIVE vil lære deg å...

·       skrive for å finne ut hva du har å si

·       trene opp din kreativitet

·       danne en skrivevane

påmeldingsfrist 1. mars 2019 

Jeg vil melde meg på!    

Jeg ønsker mer informasjon...       

alle kan skrive

·